top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • youtube
Private High School Poznań
Gaudium et Studium

Gaudium et Studiumto partnerstwo między Szkołą a uczniem. Zadbamy o to, aby uczeń otrzymywał wsparcie, czuł się szanowany
i bezpieczny

Dyrektor_Private High School_Piotr_Gulewicz.webp

Nasze działania prowadzą do tego, aby uczniowie byli autonomiczni i zjednoczeni wokół podstawowych wartości, którymi są pracowitość, pokora, uczciwość, sprawiedliwość i tolerancja. 

Pielęgnujemy kreatywność
i krytyczne myślenie.

Dążymy do tego, aby każdy z naszych uczniów był wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka i gotowy

do niesienia pomocy innym. Oczekujemy, aby uczeń był aktywnym organizatorem własnej edukacji,

wziął odpowiedzialność za siebie i stał się współtwórcą procesu uczenia się przez dzielenie się swoimi pasjami

i uczenie się od siebie nawzajem. 

okładka katalog.webp
Informator
dla kandydatów
pracownia_chemii_phs.webp
biblioteka_phs.webp
biblioteka_liceum_poznan.webp
Misja szkoły
Gaudium et Studium

Powstała, aby urzeczywistniać metody nowoczesnej edukacji, tworząc nowe standardy nauczania i wychowania. Dążymy do tego, aby uczeń - podmiot działań szkoły postrzegany był jako organizm funkcjonujący w ekosystemie, w którym zapewnić mu trzeba odpowiednie warunki rozwoju we wszystkich obszarach aktywności − w życiu społecznym, rodzinnym czy rówieśniczym, wyposażyć
w wiedzę, umiejętności, kompetencje na tyle uwewnętrznione, by pozwoliły naszym absolwentom samodzielnie budować zdrowe i optymalne środowisko życia dla siebie i innych, aby uczeń aktywnie konstruował własne rozumienie rzeczywistości, zamiast przyjmować je wyłącznie z autoryzowanego źródła (nauczyciel, podręcznik), aby w dużym stopniu sprawował kontrolę nad swoim uczeniem, co w efekcie doprowadzi go do samodzielności
i odpowiedzialności w dorosłym życiu.

Filozofia szkoły

Gaudium et Studium to szkoła w której uczniowie poprzez odkrywanie własnych zdolności z przyjemnością zdobywają wiedzę, a przede wszystkim umiejętności, przygotowujące ich do dorosłego życia, która szczególnie dba o rozwój osobisty ucznia, która pomaga utrzymać zdrowie fizyczne i psychiczne przez sport,
która uczy zachowań prozdrowotnych, w której cała kadra pedagogiczna pracuje nad zbudowaniem tak przyjaznej atmosfery, aby szkoła była miejscem, do którego uczeń będzie przychodził z przyjemnością, dająca poczucie prestiżu związanego z poziomem zdobytej wiedzy i umiejętności, która stymuluje rozwój uczniów przez wielosensoryczne bodźce, która uczy akceptacji siebie i drugiego człowieka, szacunku wobec inności i rozumienia świata, przy jednoczesnym dostrzeganiu wartości w różnorodności. Jesteśmy prywatnym liceum, które zapewniając uczniom optymalny rozwój, przygotowuje ich do ubiegania się o miejsce na najlepszych uczelniach w kraju i całym świecie, a także do samodzielnego, dorosłego życia opartego na uwewnętrznionych wartościach i odpowiedzialności.

001panorama biblioteka.jpg

Gaudium et Studium

Nowoczesna i wyjątkowa
szkoła 
dla kreatywnych
młodych ludzi​

Masz pytania ? 

Zapisz się na newsletter

Dziękujemy, Twój adres został dodany do listy :)

bottom of page