top of page
 • Instagram
 • Facebook
 • youtube
Zajęcia profilowane
 „Trenuj w głowie”, Wspomaganie rozwoju sportowca

Prowadzący: Jakub Ostrowski
Kontakt:

mail: jakub.ostrowski@eduges.pl


Tel: 600 152 398


Plan zajęć: do uzgodnienia
 

Forma rozliczenia:


Rodzice dokonują opłaty za zajęcia profilowane na rachunek bankowy szkoły, razem z czesnym za szkołę. Opłata jest regulowana po przepracowanym miesiącu, po przesłaniu przez prowadzącego nauczyciela liczby zajęć, które odbyły się w danym miesiącu.
W związku z tym opłata za miesiąc zajęć profilowanych może różnić się w zależności od miesiąca.


Informacja o zajęciach:


Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych sportowców, którzy traktują sport jako swoją pasję, przedstawiam Państwu propozycję zajęć dodatkowych, dedykowanych uczniom naszej szkoły.

Jestem w gotowości do podjęcia działań w zakresie treningu mentalnego opartego o wiedzę z zakresu psychologii sportu. Trening dedykowany jest wszystkim uczniom, którzy są systematycznie zaangażowani w aktywność fizyczną – trenują w klubie, bądź indywidualnie pod okiem trenera. Przedstawiona propozycja ma na celu rozwój kompetencji i umiejętności mentalnych mających na celu profilaktykę oraz higienę zdrowia psychicznego, troski o wewnętrzny dobrostan będący jednym z wielu, ale jakże ważnym aspektem w życiu sportowca, ucznia, młodego człowieka. Sport to piękna przygoda, ale też spore wyzwanie. Poprzez pracę w sferze mentalnej tworzę to wyzwanie łatwiejszym i przyjemniejszym, aby móc cieszyć się pełnią doznań jakie niesie za sobą sport i aktywność fizyczna. Przygotowana propozycja zajęć dodatkowych ma na celu cykliczną, cotygodniową indywidualną pracę ze sportowymi uczniami, opartą o wiedzę naukową z zakresu psychologii sportu.

Trening mentalny ze sportowymi uczniami


CELE KONSULTACJI:

 1. Wprowadzenie systemowej pracy w zakresie treningu mentalnego,

 2. Ustalanie wewnętrznych zasad funkcjonowania uczestników podczas zajęć – stworzenie kontraktu,

 3. Omówienie obaw i oczekiwań dotyczących udziału w zajęciach,

 4. Budowanie profilu zawodnika w oparciu o mocne strony i przestrzenie do pracy poparte wcześniejszą diagnozą,

 5. Dopasowywanie zagadnień wynikających bądź z bieżących potrzeb, bądź będących działaniami zaplanowanymi długofalowo,

 6. Rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie treningu mentalnego,

 7. Zdobywanie narzędzi oraz technik służących wsparciu w wykonaniu sportowym,

 8. Tworzenie przyjaznej atmosfery do dzielenia się własnymi doświadczeniami.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSULTACJI:

 

 1. Podczas każdych zajęć uczestnicy znają i korzystają z kontraktu opisującego zasady wspólnego działania,

 2. Zadaniem konsultacji będzie tworzenie przestrzeni dla uczestników do swobodnej wymiany refleksji, wiedzy, a także do wspólnego omówienia tematu z perspektywy różnych doświadczeń, różnych dyscyplin,

 3. Konsultacja jest procesem bardzo dynamicznym, istnieje możliwość realizacji dodatkowych celów zgłoszonych w trakcie przez uczestnika,

 4. Zadaniem trenera będzie: nawigowanie planem konsultacji, kierunkowanie przebiegu zajęć, dbanie jednocześnie o cel oraz o uczestnika.

PODSUMOWANIE PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ:

 

 1. Bieżące określanie stanu gotowości do wdrażania kolejnych etapów treningu mentalnego,

 2. Wzmocnienie relacji i komunikacji,

 3. Wymiana wiedzy i doświadczenia (nowe perspektywy),

 4. Omówienie korzyści wynikających z przeprowadzonych zajęć,

 5. Przygotowanie i omówienie „zadań domowych”.
   

Informacja o prowadzącym:


Jakub Ostrowski – wykształcenie:

 1. absolwent AWF Poznań – kierunek trenerski

 2. absolwent SWPS studia podyplomowe Psychologia Sportu w Nurcie Sportu Pozytywnego

 3. trener piłki nożnej – licencja UEFA A

 4. trener personalny – AWF Centrum doskonalenia kadr/CITYZEN Poznań

bottom of page