top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • youtube
Zajęcia profilowane
Fortepian
Zajęcia: Fortepian (muzyka rozrywkowa i klasyczna)
Prowadzący: Mateusz Gulewicz
Kontakt:
mail: mateusz.gulewicz@eduges.pl, 
tel.: +48 602 474 229

Plan zajęć:
do indywidualnego ustalenia
Termin pierwszych zajęć: do ustalenia indywidualnego
Cena:
30 min./ 65 zł
45 min./100 zł
60 min./130 zł

Forma rozliczenia:
Rodzice dokonują opłaty za zajęcia profilowane na rachunek bankowy szkoły, razem z czesnym za szkołę. Opłata jest regulowana po przepracowanym miesiącu, po przesłaniu przez prowadzącego nauczyciela liczby zajęć, które odbyły się w danym miesiącu. W związku z tym opłata za miesiąc zajęć profilowanych może różnić się w zależności od miesiąca.

Informacja o zajęciach:
program nauczania oparty jest na własnych zainteresowaniach muzycznych ucznia, realizujemy utwory, które dziecko zna i lubi słuchać. Naukę poszerzamy o podstawy muzyki klasycznej, filmowej, popowej, R&B, bluesowej i jazzowej, przy okazji ucząc podstaw techniki pianistycznej, harmonii oraz elementów improwizacji. Lekcje mają na celu nauczyć ucznia zabawy z dźwiękiem, rytmem i czerpania radości z samodzielnie wykonywanej muzyki, jednocześnie przekazując najistotniejsze umiejętności i wiedzę potrzebną do efektywnej gry na fortepianie.
W ciągu roku uczniowie mają możliwość przetestowania nabytych umiejętności na koncertach muzycznych organizowanych pod koniec każdego semestru oraz dla chętnych w okresie świątecznym na koncercie kolęd i pastorałek.
Ponadto raz na semestr uczniowie będą mieli możliwość nagrania jednego utworu w naszym szkolnym studiu muzycznym.

Informacja o prowadzącym:
jestem absolwentem szkoły muzycznej I i II st. w klasie fortepianu oraz akademii muzycznej z tytułem magistra w klasie fortepianu jazzowego, kompozycji i aranżacji. Tajniki muzyki rozrywkowej zdobywałem u wybitnych pianistów polskiej sceny muzycznej takich jak: Krzysztof Dys, Paweł Kaczmarczyk, Piotr Kałużny, Paweł Tomaszewski, Piotr Białas, Marek Gidaszewski, czy Piotr Wrombel. Na codzień jestem aktywnym muzykiem, pianistą, aranżerem, kompozytorem i producentem. Obecnie współpracuje głównie z Roksaną Węgiel, której jestem kierownikiem muzycznym oraz pianistą, występując na największych scenach i festiwalach w naszym kraju.
Ponadto usłyszeć mnie mogą Państwo występującego wśród takich artystów jak: chór Gospel Joy, Bardabusz Orkiestra, Sybilla Sobczyk, Natalia Zastępa, Zuzanna Jabłońska, Amelia Andryszczyk, Patryk Kumór, czy zespół 4Dreamers.
bottom of page