top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • youtube
Zajęcia profilowane i dodatkowe
w Gaudium et Studium

Program zajęć 

Gaudium et Studium oprócz obowiązującej podstawy programowej MEN realizuje swoje zadania poprzez poniższy program zajęć.

bottom of page